Obchodní podmínky  Kubíkův dřevěný svět (Jakub Maňák, Nový Hrozenkov 70, tel: + 420 739153687, e-mail: makyc160@seznam.cz, ičo: 06556167, zapsána u živnostenského odboru Města Vsetín, okres Zlín dále jen „prodávající“. 

Obchodní podmínky upravují vztah mezi prodávajícím, jako provozovatelem internetového obchodu, a kupujícím, tedy objednatelem. Odchylky od těchto obchodních podmínek jsou platné a účinné jen tehdy, pokud jsou písemně potvrzeny oběma stranami. Tyto obchodní podmínky platí v plném rozsahu, pokud si prodávající a kupující nedohodnou v písemné smlouvě některé podmínky jinak. 

Vymezení pojmů - „prodávající“: Jakub Maňák, Nový Hrozenkov 70 - „kupující“ nebo také („objednatel“): fyzická nebo právnická osoba nebo osoba prokazatelně oprávněna zastupovat firmu a je vyplněna v objednávce (daňovém dokladu) pod hlavičkou „dodací adresa“ (fakturační údaje) v poli „jméno a příjmení“ - „zboží“: položky specifikované v objednávce (daňovém dokladu). Obecně se jedná o drobné dekorované dřevěné výrobky. 


Ceny 

Aktuální cena je vždy zobrazena u daného výrobku. Prodávající není plátce DPH. Objednané zboží bude dodáno za cenu platnou v okamžiku objednání. Prodávající vystaví kupujícímu účetní doklad – fakturu – se všemi náležitostmi a zašle ji emailem, nebo na vyžádání se zbožím. 

Objednání zboží 

Při objednání vybraného zboží kupující potvrzuje závaznost jeho objednávky a vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami provozovatele internetového obchodu. Objednávat zboží lze telefonicky, přes nákupní košík, nebo e-mailem. Kupující zašle objednávající údaje. Jméno, příjmení, adresu fakturační a dodací pokud se liší, e-mail a telefon. Objednávka je vždy považována za závaznou pro obě strany, není-li dohodnuto jinak. 

Dodání zboží a lhůty 

Doba dodání  výrobků na zakázku se pohybuje od 7 do 30 dnů dle počtu zakázek. Za případné nedostatky v poskytovaných službách přepravních společností nenese prodávající odpovědnost. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (neporušenost vnějšího obalu či pásky, kterou je obal zalepen) dle přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnost nebo poškození zásilky je nutno kupujícím neprodleně oznámit e-mailem na adresu makyc160@seznam.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat emailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, není možné uplatnit dodatečné reklamace na neúplnost nebo poškození zásilky. 

Doprava a platba 

Zboží je odesíláno doporučeně Českou poštou dle jejich platebního ceníku, 

Kurýrem DPD  s doručením na adresu do 20kg - 125Kč při platbě předem na účet - dobírka + 30Kč 

Zásilkovnou - 65,-.  (Slovensko 155,-)

Kupujícímu je vždy částka za poštovné sdělená předem. Možnosti platby jsou následující: 

1. Bankovním převodem na účet Unicredit banky číslo 7915349034/2700. 

2. Dobírkou – cena za poštovné i balné je v tomto případě vždy navýšená, protože služba je zpoplatněna dopravními společnostmi.


Storno objednávky 

Storno objednávky ze strany kupujícího: Objednávku lze stornovat e-mailem nebo případně telefonicky pokud nebyly splněny prodávajícím slíbené termíny. Storno objednávky ze strany prodávajícího: Prodávající má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane být dostupné, případně se výrazným způsobem změní jeho cena. O případném stornu objednávky bude kupující informován e-mailem. Pokud již hodnotu objednaného zboží kupující ve stornované objednávce uhradil, bude kupujícímu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu. 

Odstoupení od smlouvy 

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 dnů a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem. 

Zboží vyrobené na zakázku nelze vracet! 

Odstoupit od smlouvy lze za následujících podmínek: Kupující informuje prodávajícího o odstoupení od smlouvy e-mailem na adresu makyc160@seznam.cz. Dále kupující doručí zboží na adresu prodávajícího na vlastní náklady. Peníze za vrácené zboží obdrží kupující na uvedený účet do 14 dnů ode dne doručení zboží zpět prodávajícímu. Vrácení peněz se nevztahuje na poštovné, prodávající vrací vždy jen cenu za zboží. Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího musí být kompletní. Zboží nelze prodávajícímu poslat na dobírku, nebude převzato! V případě poškození zásilky během dopravy prodávajícímu jde náhrada škody na vrub kupujícího. Doporučujeme kupujícímu zboží pojistit. Případné nárokování pojistného plnění je tedy v tomto případě na kupujícím. Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno nebo opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody. Nárok na náhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Prodávající bude kupujícího o této náhradě škody v nejbližší době po zjištění stavu zboží informovat. Příslušná částka bude tedy případně ponížena o náhradu škody posouzenou a vyčíslenou prodávajícím. 

Záruka a reklamace 

Záruka na zboží je 24 měsíců a vztahuje se pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním výrobku, nesprávným používáním či skladováním výrobku. Vady vzniklé při přepravě přepravcem je nutno uplatnit do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky, na pozdější reklamaci nebude brán zřetel. Pro případ reklamace je kupující povinen uchovat doklad o koupi, zaplacení a dodání zboží. V případě reklamace kupující neprodleně kontaktuje prodávajícího na makyc160 @seznam.cz. Reklamace bude vyřízena do 30 dnů od obdržení sdělení a zboží. 

Ochrana osobních údajů  

Kupující dává souhlas prodávajícímu k uchování jeho osobních údajů získaných při objednávce za účelem zpracování jeho objednávek. Osobní údaje zákazníků jsou chráněny před zneužitím a poskytnutím třetím osobám. Toto se nevztahuje na poskytnutí údajů přepravním společnostem pro doručení zboží.

0
 .