Zásady ochrany osobních údajů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, Obecné Nařízení o ochraně osobních údajů, neboli „GDPR“, které je účinné ode dne 25. května 2018. 

Jaké údaje o Vás schromažďuji, proč a jak je s nimi nakládáno. 

• Jméno a příjmení 

• Adresní údaje 

Tyto údaje jsou nezbytné pro plnění smlouvy mezi Vámi jako kupujícím a mnou jako prodávajícím. Jméno a příjmení a adresní údaje je nutno zpracovat ze zákonných důvodů za účelem řádné identifikace a vystavení daňového dokladu. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, neboť toto je nezbytné pro splnění právní povinnosti. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, tj. Vždy minimálně po dobu trvání smlouvy a dále po dobu, po kterou jsem povinen tyto údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. 

Vaše osobní údaje předávám pro doručení zásilky pouze přepravní společnosti Česká pošta. Faktury vystavuji přes webové stránky iucto.cz.( http://www.iucto.cz/obchodni-podminky/#zoou) Po dokončení objednávky a odeslání zboží budou veškeré Vaše osobní údaje ze soukromých zpráv mezi námi vymazány. Počítač přes který s Vámi vyřizuji objednávky je opatřen heslem. 

Vezměte prosím na vědomí, že máte právo: 

• požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje jsou zpracovávány 

• vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit 

• požadovat výmaz těchto osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování

• vznést námitku proti zpracování osobních údajů • na přenositelnost osobních údajů • v případě pochybností dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

0
 .